ZONOMAX


EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile Zonomax.com, Akoruçoğulları (zonomax) arasında imzalanmıştır ve bu web sitesini (“Site) kullanmaya başladığınız tarihten ya da elektronik kabul tarihinizden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili genel şart ve koşulları belirler ve ilgili Hizmetler için geçerli olan özel şart ve koşullara ek olarak (onların yerine değil) uygulanır.

“Biz”, “bizi” veya “bizim” terimleri Zonomax anlamına gelir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri bu Sözleşmeyi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir birey ya da tüzel kişiyi ifade eder.  Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

2. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Zonomax mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Zonomax size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle müşteri hesabınızın (“Hesap”) bilgilerini güncel tutmanız önemlidir.  Zonomax, söz konusu hatanın doğru olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda e-posta bildirimini alamamanıza ilişkin hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.  Ayrıca, Zonomax bu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz durumunda Hizmetler kullanımınızı sonlandırabilir. ZONOMAX BU SİTENİN VEYA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR YÖNÜNÜ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZAMANDA, FİYATLAR VE ÜCRETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, DEĞİŞTİRME, DÜZENLEME VEYA SONA ERDİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

3. UYGUNLUK; YETKİ

Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu ve (iii) Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.

Bu Sözleşme'yi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşme'de yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda "siz", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme'ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra Zonomax söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. Zonomax, Zonomax‘nin, Zonomax doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa, Zonomax ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz).  Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Sözleşme şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.

4. HESABINIZ

Bu Site'nin veya Hizmetler'in bazı özelliklerine erişmek için bir Hesap oluşturmanız gerekir. Zonomax tarafına, Hesabınızı oluşturduğunuz tarihte ilettiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı beyan ve garanti edersiniz.  Zonomax Hesap Bilgilerinizin yanlış gerçeği yansıtmayan, geçmiş tarihli veya eksik olduğunu düşünme nedenine sahipse, Zonomax, takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, Hesabınızı askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir.  Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntemleriniz (aşağıda açıklandığı şekilde) ve müşteri PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir.  Güvenlik nedenleri ile Zonomax Her bir Hesabınız için parolanızı ve müşteri kimliğinizi en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir.  Güvenlik ihlali veya Hesabınızın yetkisiz kullanımı durumunda Zonomax tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. Zonomax, Hesabınızın yetkisiz kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmaz. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabınızın neden olduğu, Zonomax veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

Şunları beyan ve kabul edersiniz:

i.          Gönderdiğiniz içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin yanı sıra ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.

ii.          Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz).

iii.          Bu Siteyi veya Hizmetleri (Zonomax tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:

Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;

Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;

Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;

Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;

Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu tür faaliyette bulunma;

2017'nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası'nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;

Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;

Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;

Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;

Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen veya

Zonomax veya Zonomax Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

iv.         Zonomax tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsınız.

v.         Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsiniz.

vi.         Zonomax İçeriklerine (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya Zonomax tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsiniz.

vii.        Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. Zonomaxherhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.

viii.         Zonomax tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir Zonomax teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksınız.

ix.         Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (Zonomax İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, Zonomax İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlamazsınız.

x.          İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.

xi.         Zonomax tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda, çağrı kaydına tabi olabileceğinizi ve aynı zamanda geçerli olan tüm yasalara ve buradaki kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olmak üzere izin verilebilir olarak Zonomax tarafına bu aramaları söz konusu aramayı kaydetmek için onayınızı alsın veya almasın kaydetmesi için onay verdiğinizi kabul edersiniz.  Ayrıca, Zonomax‘nin bir taraf olduğu herhangi bir yasal kovuşturmada bu tür kayıtların kanıt olarak iletilebileceğini, yasalar tarafından izin verildiği ölçüde, kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, telefonunuzu veya cep telefonu numaranızı sağlayarak, Zonomax tarafından veya adına, otomatik arama sistemi tarafından başlatılan ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş bir ses kullanan pazarlama çağrılarını kabul etmektesiniz. Onay vermenizin Zonomax’den ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız.  Cep telefonunuzun numarasını vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından Zonomax’den veya adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Zonomax‘den ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.

 6. VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Zonomax, siz veya müşterileriniz ile ilgili kişisel olarak tanımlayıcı veya tanımlayabilir bilgilerin (“Verileriniz”) iletilmesi, toplanması ve/veya kullanılmasını içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Dahil Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Dahil Hizmetler için geçerli olan Zonomax Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin DPA'dan Dahil Hizmetlere aktarılması dahil, aktarımını sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size bir sözleşme güvence sağlamayı amaçlar.

DPA'ya ve DPA'ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları için (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili iştirakleriniz) Veri Denetleyicisi/Veri İhracatçısı olarak kabul edilirsiniz ve Dahil Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Dahil Hizmetlerin satın alma süresi de DPA ve eklerinin (Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen info@zonomax.com    adresine e-posta talebi gönderin

Bu Bölümde ve DPA'da tanımlanan Dahil Hizmetler, aşağıdaki Sözleşmelerin hüküm ve koşullarına tabi olan barındırılan hizmetleri içerir: (1) Alan Adı Kaydı, (2) E-posta Pazarlama Hizmetleri, (3) Web Sitesi Mimarı, (4) Hosting, (5) Online Muhasebe, (6) Online Mağaza/Hızlı Alışveriş Sepeti, (7) SmartLine ve (8) Web Sitesi Mimarı Hizmetleri.   

7. KULLANICI İÇERİKLERİ

Zonomax ile barındırılan Hizmetler dahil bu Site veya Hizmetlerin bazı özellikleri, Kullanıcıların şunları görüntülemesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına veya yönetmesine olanak tanıyabilir: (a) forum gönderileri ile iletilen fikirler, görüşler, öneriler veya tavsiyeler, bir yarışma ile bağlantılı olarak iletilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya bir sosyal medya etkinliğine dahil edilecek olan fotoğraflar (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçerikleri”).  Hesabınız ile iletilen tüm içerikler Kullanıcı Gönderimleri olarak ele alınır. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Zonomax tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinizden veya Hesabınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Kullanıcı Gönderimleri.  Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya Zonomax‘nin Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, Zonomax‘nin açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve Zonomax‘nin aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

Zonomax, bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlana Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri.  Bu Siteye veya Hizmetleri kullanarak Kullanıcı İçeriklerini gönderdiğinizde veya yayınladığınızda, Zonomax tarafının bu İçeriklerin ve bu Sözleşmenin tasarladığı şekilde Kullanıcı İçeriklerinin dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriklerindeki ve diğer mülkiyet haklarını kullanmasına yetki verirsiniz.  Burada Zonomax tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Site, Hizmetler ve Zonomax (ve Zonomax iş ortakları) işletmeleri ile bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, sizden veya üçüncü bir taraftan izin veya size ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsiniz. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğinize erişmek (“gizli” veya “parola korumalı” olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, Zonomax tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriklerinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz.  Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, “gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğiniz veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla Zonomax (veya Zonomax iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz

8. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.

9. ÜRÜN KREDİLERİ

Başka bir ürünün (“Satın Alınan Ürün”) satın alınması ile kullanılan veya diğer bir ürünün satın alınması ile ücretsiz gelen bir ürün kredisi (“Kredi”) almanız durumunda bu Kredi'nin yalnızca bir (1) yıl için geçerli olduğunu ve yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve ürünü satın alma işleminin silinmesi, iptal edilmesi, transfer edilmesi veya yenilenmemesi halinde feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Kredi, Kredi'nin kullanılmaması durumunda Satın Alınan Ürünün satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir.  Kredinin kullanılması durumunda, ilk abonelik döneminden sonra, ürün iptal edilene kadar o tarihte geçerli olan yenileme fiyatı üzerinden otomatik olarak yenilenir. Ürünün otomatik yenilemesini iptal etmek isterseniz, Hesabınızı ziyaret ederek veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iptal edebilirsiniz.  Satın alınan ürünün ücretsiz alan adı içermesi durumunda, satın alınan ürünü iptal ederseniz, alan adının liste fiyatı para iadesi tutarından çıkarılır. Liste fiyatı, Zonomax’nin web sitesinde listelenen alan adı fiyatıdır ve hiçbir promosyon, indirim veya diğer fiyat değişikliğine tabi değildir. Kendi takdirimize bağlı olarak, diğer bir Satın Alınan Ürün ile ücretsiz verilen Kredi sorunları için, Kredinizi benzer bir ürünle değiştirebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz.

10. İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI

Zonomax genellikle Kullanıcı İçerikleri için önizleme yapmaz (Zonomax ile barındırılan bir web siteye veya bu Siteye gönderilip gönderilmediğine bakılmaksınız).  Ancak, Zonomax bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. Zonomax, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi Zonomax tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (Zonomax tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca Zonomax, Zonomax Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir.  Zonomax‘nin bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişiminizi feshetmesi halinde, Zonomax, takdir yetkisi yalnızca kendisine ait olmak üzere, sunucularında tuttuğunuz tüm verileri ve dosyaları kaldırabilir ve imha edebilir.

11. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU İLKESİ

Zonomax herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda Hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. Zonomax tüm Ürünlerinin kullanım süresini en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etmektedir ancak sunduğumuz bir Hizmet'in süresi bitebilir veya Kullanım Sonu ("EOL") süresi gelebilir. Bu durumda, Zonomax EOL tarihinden itibaren o ürünü veya hizmeti desteklemez.

Bildirim ve Taşıma. Sunduğumuz bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden 10 veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmet'e geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. İki durumda da, Zonomax tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya satın aldığınız sürenin geri kalanında geçiş yapmanız için size benzer bir Ürün sunar ya da Zonomax tarafından belirlenen, eşit olarak dağıtılmış mağaza içi kredisi veya iadesi sağlar. Zonomax size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa, Hizmetin en güncel sürümüne sizi taşıyabilir. Bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul edersiniz.

Yükümlülük Olmaması. Zonomax sunabileceğimiz veya erişim verebileceğimiz her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

12. BETA HİZMETLER

Belirli aralıklarla Zonomax yeni Hizmetleri ön sürüm olarak sunabilir (sınırlı önizleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler olarak). Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere eklenen yeni özellikler tek tek ve birlikte “Beta Hizmetler” olarak anılacaktır. Beta Hizmetleri kullanmayı seçerseniz, Beta Hizmetleri kullanımınız şu şart ve koşullara tabi olur: (i) Beta Hizmetlerin ön sürüm olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini kabul edersiniz; (ii) Beta Hizmetleri kullanmanız durumunda olağan dışı işlem hatalarına maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz; (iii) Beta Hizmetler olduğu gibi sunulur, bu nedenle bu hizmetleri canlı veya kritik öneme sahip ortamlarda kullanmanızı önermeyiz; (iv) Zonomax, Beta Hizmetlerin herhangi bir bölümünü dilediği zaman değiştirme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar; (v) Beta Hizmetlerin ticari sürümleri sürekli olarak değişebilir ve Beta Hizmetleri kullanan veya bu hizmetlerle çalışan programlar, ticari sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) Zonomax, Beta Hizmetleri desteklemek için ayrılan müşteri hizmetleri destek süresini kısıtlayabilir; (vii) Beta Hizmetler deneyiminizle ilgili olarak, yaşadığınız hataları veya sorunları tekrar oluşturabilmek için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere makul görüşlerinizi sunmayı kabul edersiniz. Görüşlerinizi ürün geliştirme amaçları dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. İsteğimiz üzere basılı materyaller ve pazarlama materyalleri için kullanabileceğimiz yorumlarınızı bize iletmeniz gerekir. Görüşlerinizle veya Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tek sahibi Zonomax olacaktır; (viii) Beta Hizmetlerle ilgili deneyiminiz ve fikirleriniz dahil olmak üzere Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu, üçüncü taraflarla paylaşılamayacağını ve Zonomax için görüş sunmanın haricinde başka amaçlarla kullanılamayacağını kabul edersiniz; (ix) Beta Hizmetler “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla” sunulur.  Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Zonomax hak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dolaylı garantileri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Beta Hizmetlerin kullanımıyla ilgili her türlü yasal, doğrudan veya dolaylı garantiyi reddeder.

13. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Ödeme Yönteminizden bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ödeme alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenizin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz Zonomax.com,  tarafından; ödemenizin Türkiye’de işlendiği belirtildiyse, işleminiz Zonomax Akoruçoğulları Yayınları tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR

Sipariş Sırasında İstenen Ödeme; İade Edilemez. Hizmetleri sipariş ettiğinizde çıkan tüm tutarları ödemeyi kabul edersiniz.  Para İadesi Politikasında aksi belirtilmedikçe, tutarlar için para iadesi yapılmaz.

Fiyat Değişiklikleri. Zonomax herhangi bir zaman fiyatlarını ve ücretlerini değiştirme hakkı olduğunu açıkça ifade eder ve bu değişiklikler bu Sitede online olarak yayınlanacaktır ve size ek bildirimde bulunmaksızın geçerli olacaktır.  Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

Ödeme Türleri. Ürüne özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için aşağıdaki “Ödeme Yöntemleri”'nden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kart, (ii) Zonomax “kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan bir elektronik çek aracılığıyla; (iv) PayPal, (v) Uluslararası Ödeme Seçeneği (aşağıda açıklanan şekilde) veya (vi) varsa (ve aşağıda açıklanan şekilde) her biri bir “Ödeme Yöntemi” olan, mevcut kredi bakiyeleri.  “Ekspres Ödeme” özelliği, geçerli Hizmet için otomatik olarak sipariş verilir ve Hesabınızda kayıtlı olan birincil Ödeme Yöntemi ile ücretlendirme yapılır.  Siparişin onayı Hesabınız için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir.  Kayıtlı Ödeme Yönteminiz, Hesabınızda etkin Hizmetleriniz varsa geçerli tutulmalıdır. Ayrıca, ödemenizin işleme alınmasının, seçilen Ödeme Yöntemi türü, seçilen para birimi veya Ödeme Yönteminize yapılan değişiklikler veya güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle değişebileceğini kabul edersiniz.

Verilen Para İadeleri. Ödeme Yönteminize para iadesi yapıldığı durumlarda, Zonomax tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca Zonomax tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve Zonomax tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminizin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda herhangi bir denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadenizin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersiniz.

Ödeme Yönteminize para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcınızın, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde halinde, Zonomax karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini (i) mağaza kredisi şeklinde veya (ii) Hesabınızın kayıtlı posta adresine gönderilecek bir Zonomax çeki, veya (iii) bazı yargı bölgelerinde, ödeme işleyicisi Ödeme Yöntemine iade yapamıyorsa, banka havalesi şeklinde yapma hakkını saklı tutar.  Zonomax ayrıca Ödeme Yönteminin zorunlu kıldığı para iadelerinde sınırlama olmaması durumunda dahi para iadesi isteyen müşteriler için mağaza içi kredisi sunma hakkını saklı tutar.

Aylık Faturalama Tarihi. Aylık olarak faturalandırılıyorsanız, aylık fatura tarihiniz, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28'inden sonraysa, fatura tarihiniz her ayın 28'i olacaktır.

Otomatik Yenileme Şartları. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, , otomatik yenileme hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak sorunlu, bekleyen sipariş veya bekleyen talimat formlarının basılı kopyalarını veya elektronik sürümlerini ve/veya imzalanmış herhangi bir onayı muhafaza etmez ve bu nedenle böyle bir belgeyi talep üzerine sağlayamayız.Zonomax Zonomax hesabınıza giriş yaparak otomatik yenileme ayarlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

HİZMETLERDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAMAMANIZ İÇİN, TÜM HİZMETLER OTOMATİK YENİLEMEYLE SUNULUR. AŞAĞIDA AÇIKLANAN BU BÖLÜMDEKİ NEDENLER HARİÇ, OTOMATİK YENİLEME, SON HİZMET DÖNEMİNE EŞİT OLAN YENİLEME SÜRESİNİN (ORİJİNAL HİZMET DÖNEMİ İÇİN YENİLENEBİLECEK ALAN ADLARI HARİÇ) SONA ERME TARİHİNDE  UYGULANABİLİR HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER. ÖRNEĞİN,  SON HİZMET SÜRENİZ BİR YIL İSE, YENİLEME SÜRENİZ BİR YIL OLACAKTIR.  ANCAK ÖDEME YÖNTEMİ DOSYASINDAKİ ETKİNLİK YENİLEMESİNİN BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA, ZONOMAX İŞLEMİN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ORANDA ORİJİNAL ABONELİK DÖNEMİNDEN DAHA KISA BİR SÜRE İÇİN UYGULANABİLİR HİZMETİN YENİLENMESİNİ DENEYEBİLİR.

OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMADIĞINIZ SÜRECE, ZONOMAX YENİLEME SÜRESİ GELDİĞİNDE OTOMATİK OLARAK GEÇERLİ HİZMETİ YENİLER VE ÖDEMEYİ, İLK HİZMET DÖNEMİN FİYATLARINDAN DAHA YÜKSEK VEYA AŞAĞIDA OLABİLECEĞİNİ KABUL VE BEYAN ETTİĞİNİZ O ZAMAN GEÇERLİ OLAN ZONOMAX FİYATLARI ÜZERİNDEN ZONOMAX HESABINIZDAKİ ÖDEME YÖNTEMİNDEN ÖDEME ALIR.  SİZİN VE HİZMETLERİNİZ İÇİN GEÇERLİ YENİLEME AYARLARINI GÖRMEK İÇİN, BU SİTEDEN HESAP YÖNETİCİNİZE GİRİŞ YAPMANIZ VE BURADA BULUNAN ADIMLARI TAKİP ETMENİZ YETERLİDİR.  HİÇBİR HİZMETİN OTOMATİK OLARAK YENİLENMESİNİ İSTEMİYORSANIZ,YENİLEMEYİ İPTAL ETMEYİ SEÇEBİLİRSİNİZ. BU DURUMDA, HİZMETLERİNİZİ GEÇERLİ DÖNEMİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, HİZMETLERİNİZ O TARİHTE SONA ERER (BU DURUMDA HİZMETLER TEKRAR OTOMATİK YENİLEMEYE AYARLANACAKTIR).  DİĞER BİR DEYİŞLE, ÜRÜNÜNÜZÜ İPTAL ETMEYİ SEÇERSENİZ VE HİZMETLERİNİZİ SONA ERMEDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEZSENİZ, HİZMETLERİNİZDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAYABİLİRSİNİZ VE ZONOMAX BUNUNLA İLGİLİ OLARAK SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAZ.

AYRICA, ZONOMAX KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ TARAFINDAN DESTEKLENEN (VE SONUÇ OLARAK BANKANIZIN KATILIMINA BAĞLI OLAN) “TEKRAR EDEN FATURALANDIRMA PROGRAMLARI” VEYA “HESAP GÜNCELLEME HİZMETLERİ”NE KATILABİLİR.  MEVCUT ÖDEME YÖNTEMİNİZDEN ÖDEME ALAMAZSAK, KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ (VEYA BANKANIZ) KREDİ KARTI NUMARANIZDAKİ VE/VEYA GEÇERLİLİK TARİHİNDEKİ GÜNCELLEMELERİ BİZE BİLDİREBİLİR VEYA BİZE BİLDİRİMDE BULUNMADAN BİZİM ADIMIZA YENİ KREDİ KARTINIZDAN OTOMATİK OLARAK ÇEKİM YAPABİLİR.  TEKRAR EDEN FATURALANDIRMA PROGRAMLARI GEREKLİLİKLERİ İLE DOĞRULTULU OLARAK, KREDİ KARTI NUMARANIZDAKİ VE/VEYA GEÇERLİLİK TARİHİNDEKİ BİR DEĞİŞİKLİK BİZE BİLDİRİLİRSE, ZONOMAX SİZİN ADINIZA ÖDEME PROFİLİNİZİ OTOMATİK OLARAK GÜNCELLER. ZONOMAX GÜNCELLENEN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ İSTEYECEĞİMİZİ VEYA ALACAĞIMIZI GARANTİ ETMEZ. (İ) ÜRÜNLERİ İPTAL ETME VE (İİ) İLİŞKİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN GÜNCEL VE GEÇERLİ OLMASINI SAĞLAMA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN HESAP AYARLARINIZIN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEK SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. AYRICA BUNU YAPAMAMANIZIN HİZMETLERDE KESİNTİYE VEYA KAYBA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE ZONOMAX'NİN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI AYNI KONUYLA İLGİLİ OLARAK SORUMLU TUTULMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

Herhangi bir nedenden dolayı Zonomax Ödeme Yönteminizden sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya Zonomax geri ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, Zonomax tarafının ödemeyi almak için adınıza kaydedilen veya yenilenen alan adlarının veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. Zonomax aynı zamanda, şunlar için sizden “yönetim” ücretleri" alma hakkını saklı tutar: (i) Zonomax‘nin normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) Zonomax‘nin Hizmetleri sunarken meydana gelebilecek ek zaman ve/veya masraflar, ve/veya (iii) Zonomax tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, bu Sözleşmeye uymamanız. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) alan adlarınızla bağlantılı UDRP işlemleri ve/veya Zonomax personeli tarafından ya da Zonomax tarafından belirlenen harici firmaların verdiği muhasebe ve hukuk hizmetlerini gerektiren itirazlar; (iii) Zonomax tarafından sizin, bankanızın veya Ödeme Yöntemi işleyicinizin neden olduğu geri ibrazlar veya diğer ödeme itirazlarının sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri Zonomax ile kayıtlı Ödeme Yönteminize faturalandırılır.

Zonomax çeşitli para birimlerinde ürün seviyesinde fiyatlandırma sunabilir. İşlem, seçilen para biriminde işlenecek ve ödeme işlemi sırasında görüntülenen fiyatlandırma, ödeme için gönderilen gerçek miktar olacaktır.  Belirli Ödeme Yöntemleri için, Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf size banka ekstrenizde görünen veya ayrı bir miktar olarak yayınlayacağınız son miktara eklenebilecek bir dış işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebilir. Lütfen Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf ile ayrıntıları görüşün. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi ("KDV"), Ürün ve Hizmet Vergisi ("GST") veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.

(B) PARA İADESİ POLİTİKASI

Para iadesinden yararlanılabilen Ürünler ve  Hizmetler burada (“Para İadesi Politikası”) açıklanmıştır.

 (C) ULUSLARARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Zonomax eşitli Uluslararası Ödeme Sağlayıcıları (“IPP”) aracılığıyla çeşitli alternatif ödeme seçenekleri sunar. Bir IPP seçmeniz durumunda IPP müşteri hizmeti sözleşmelerini Zonomax üzerindeki işlemlerinizi tamamlamadan önce kabul ettiğinizi beyan edersiniz.  Aynı zamanda, IPP'nin seçtiğiniz hesaptan veya ödeme yönteminden (topluca, “Ödeme Kaynakları”) satın alma işleminizin tamamını tahsil etmesine izin vermeyi de kabul edersiniz. Buna ek olarak seçtiğiniz IPP'nin gerekli olması halinde "Döviz Kuru Dönüştürme Ücreti" ve IPP ile olan sözleşmenizden doğan diğer ücret veya ödemeleri (hepsi birlikte "IPP Ücretleri") Ödeme Kaynaklarınızdan tahsil etmesini kabul edersiniz. IPP Ücretlerinin IPP tarafından herhangi bir zamanda size veya Zonomax tarafına bilgi verilmeden değiştirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

Ödeme Kaynaklarınızın güncel ve müsait olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) IPP'nin veya Zonomax‘nin herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu ve (ii) böyle bir durumda IPP veya Zonomax tarafının size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Zonomax tarafından Zonomax tarafına IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi tarafından ödeme onayı ulaşana kadar satın alınan Hizmetlerin yerine getirilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmayacağını kabul edersiniz. Siparişi vermenizle IPP'nin ödemeyi ilgili ödeme işleyicisi üzerinden onaylaması arasında birkaç saatlik veya birkaç günlük gecikme olabileceğini kabul edersiniz. Zonomax, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) iş gününde IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi üzerinden ödeme onayı almazsa siparişiniz iptal edilebilir ve bu durumda satın alma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bekleme durumundaki bir işlemin ödemesini iptal etmek isterseniz Zonomax hesabınız üzerinden siparişi iptal edebilirsiniz. Daha önceden iptal edilen siparişler için alınan ödemeler, mümkün olduğu durumlarda ödemenin yapıldığı Ödeme Yöntemine iade edilir.

Zonomax IPP'den (ilgili ödeme işleyicisi aracılığıyla) ödeme onayı aldığında, (i) Hizmetler (alan adları dahil olmak üzere) satıştan kalktıysa veya (ii) sistemimizde bekleme durumundaki bir sipariş iptal edildiyse veya (iii) ödeme onayı, beklemedeki siparişin tutarıyla eşleşmiyorsa ve sonuç olarak alışveriş tutarınızdan az veya fazla tahsilat yapıldıysa, Zonomax otomatik olarak Ödeme Kaynağınıza kısmi para iadesi (fazla ödeme yapılması halinde) veya tam para iadesi (az ödeme yapılması halinde) yapabilir. IPP (veya ilgili ödeme işlemcisi) herhangi bir türden para iadesi sınırlamaları getirdiğinde, Zonomax, ödeme işlemcisi Ödeme Yöntemine geri ödeme yapamadığında, mağaza içi kredi bakiyesine veya banka havalesi olarak para iadesi yapma hakkını saklı tutar.  Tam bir para iadesi alırsanız, satın alma işlemine tekrar başlamalısınız. IPP'nin geri ödenen bir işlemle ilişkili IPP Ücretlerini iade etmeme hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Aynı şekilde, Zonomax tarafından verilen tüm para iadeleri, aksi belirtilmedikçe IPP Ücretleri neti olur.

 (G) SÜRESİ DOLMUŞ ALAN ADI VE WEB SİTESİ ALIŞVERİŞLERİ

Hesabınızdan satın aldığınız süresi dolmuş alan adları için açık artırmanın tamamlandığı saatten itibaren kırk sekiz (48) saat içinde kazanan teklif tutarına ek olarak bir (1) yıllık yenileme veya transfer ücreti (alan adı eski kayıt döneminin sonundan itibaren) artı gerekliyse ICANN ücretini ödemekten sorumlu olduğunuzu veya açık artırmanın kapanışının ardından üçüncü günde hesapla ilişkili geçerli ödeme yönteminden bu ücretin alınacağını kabul edersiniz. Ödeme alamazsak, alan adını satın alma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

14. SAKLI TUTULAN EK HAKLAR

Zonomax, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca Zonomax tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere): (i) Zonomax tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil), (ii) herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için, (iii) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için, (iv) siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için, (v) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için, (vi) itiraz çözüm işlemlerine uymak için, (vii) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için, (viii) Zonomax, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve Zonomax iş ortakları (Zonomax tarafını dava ettiğiniz veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da (ix) web sitenizdeki içerikler veya Hesabınız ya da alan adlarınız ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak.

Zonomax tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

Zonomax; size haber vermeden, takdir Zonomax tarafına ait olmak üzere, Zonomax ve/veya Zonomax çalışanlardan birini taciz veya tehdit etmeniz durumunda tüm Hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.

Zonomax İçerikler. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kod, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve interaktif özellikler ile ticari markalar, hizmet markaları ve içindeki logolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin ve Hizmetlerin içeriğinin (“Zonomax İçerikleri”) sahibi veya lisans sahibi süresiz olarak Zonomax şirketidir ve bu içerik ABD ve diğer ülkelerde telif hakkı, ticari marka ve/veya patent koruması ile ABD ve diğer ülke yasaları çerçevesinde diğer fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. ZonomaxZonomax İçeriği size “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla”, bilginiz, kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanmanız için sunulur ve içerik, Zonomax'nin önceden açık yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde herhangi bir amaç için kötüye kullanılamaz. Bu Sözleşme ile hiçbir telif hakkı, ticari marka, patent veya başka mülkiyet hakkı veya lisansı verilmemektedir. Zonomax, Zonomax İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, söz konusu hakların sahipliğini transfer etmez.

15.SPAM GÖNDERİLMEMESİ; MAKTU TAZMİNAT

Spam Yasağı. Spam gönderilmesine izin vermiyoruz. Web sunucularımızın gelen ve giden trafiğini spam iletilere karşı sürekli olarak izleyerek spam iletileri kaydetmek için bir spam şikayet merkezinde topluyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi spam ileti gönderme amacıyla kullandığından şüphe ettiğimiz müşterilerimizi tam bir denetimden geçiriyoruz. Spam sorunu olduğuna karar verirsek, durumu çözmek için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Spam'ı, reklam veya başka amaçlar doğrultusunda bu tür içeriği alma konusunda önceden uygun onayın alınmadığı alıcılara gönderilen e-posta veya faks olan İzinsiz Ticari E-posta (UCE), İzinsiz Toplu E-posta (UBE) veya İzinsiz Faks (Faks) olarak kabul ediyoruz. Aşağıdakiler buna dahildir ancak sınırlandırılamaz:

        i.      E-posta Mesajları

       ii.      Newsgroup gönderileri

      iii.      Windows sistem mesajları

      iv.      Açılır iletiler (veya reklam yazılımı" ya da "casus yazılımı" mesajları)

       v.      Anlık mesajlar (AOL, MSN, Yahoo veya diğer anlık mesajlaşma programları kullanılarak)

      vi.      Online sohbet odası reklamları

     vii.      Konuk Defteri veya Web Sitesi Forum gönderileri

    viii.      Faks ile Gönderilen Talepler

      ix.      Kısa Mesaj/SMS Mesajları

Sunucularımızın ve hizmetlerimizin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanımına izin vermemekteyiz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için yalnızca 2003 Can-Spam Yasası'nı ve Telefon Tüketici Koruma Yasası'nı içeren tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymanız değil aynı zamanda bu spam ile mücadele politikasına da uymanız gerekir. Reklamlar ve/veya toplu e-postalar ya da fakslar yalnızca, ileti almaya "abone olmuş" alıcılara gönderilebilir. Bunlar; geçerli bir dönüş adresini ve yanıt adresini, gönderenin fiziksel adresini ve e-postanın veya faksın altbilgisinde bir abonelikten çıkma yöntemi içermelidir. Talebimiz üzerine, bir e-posta adresi veya faks numarası için aboneliğin kesin kanıtını sağlamanız gerekebilir.

Söz konusu hesap, ürün veya hizmetlerin spam için veya spamle bağlantılı olarak kullanıldığını tespit etmemiz halinde her türlü hesap, web sitesi hosting hizmeti, alan adı kaydı, e-posta kutusu veya diğer ilgili ürün veya hizmetleri yönlendirebilir, askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Böyle bir durumda, bizim seçimimize bağlı olarak, spam göndermeyi bırakacağınızı ve/veya sizin adınıza spam gönderilmiş olduğunu belirten bir e-posta ile bize yanıt vermenizi ve site, e-posta kutuları ve/veya hizmetlerin yeniden etkinleştirilmesi için iade edilemez bir yeniden etkinleştirme ücreti isteyebiliriz.

Tüm müşterilerin ve ürün ve hizmetlerimizin oluşturduğu e-postaları alan kullanıcıların, spam olduğundan şüphelendikleri iletileri bildirmesini tavsiye ediyoruz.

Maktu Tazminat.  Takdir yetkisi bize ait olmak üzere, spam veya istenmeyen toplu e-posta gönderdiğine veya bunlarla bir bağlantısı bulunduğuna inandığımız Hesapları anında silebileceğimizi kabul edersiniz. Buna ek olarak, gerçek zararların makul bir çerçevede hesaplanamaması durumunda, Hesabınızdan gönderilen veya başka bir bağlantısı bulunan her bir spam ileti veya istenmeyen toplu e-posta için bize $1,00 tutarında maktu tazminat ödemeyi kabul edersiniz.

16. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKI TALEPLERİ

Zonomax telif hakkı mülkiyetinin korunmasını desteklemektedir.  (i)Geçerli kayıtlı ticari marka veya hizmet markası haklarına sahip olduğunuz bir markayla ilgili ihlal talebi veya (ii) gerçek bir telif hakkına sahip olduğunuz bir materyalle ilgili telif hakkı talebi göndermek istiyorsanız yasal yollara başvurabilirsiniz.

17. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR

Bu Site ve bu Site'de bulunan Hizmetler Zonomax tarafından sahip olunmayan veya denetlenmeyen üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Zonomax, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, koşul ve şartları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Zonomax üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetleri kullanarak Zonomax tarafını herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan her türlü yükümlülükten açıkça masun tutarsınız. Bu doğrultuda, Zonomax bu Site'den veya bu Site'de bulunan Hizmetler'den ayrıldığınızda ziyaret etmiş olabileceğiniz diğer her bir web sitesinin koşul ve şartları, gizlilik politikalarını ve diğer geçerli belgelerini incelemeyi unutmayın.

18. BEYAN VE GARANTİ REDDİ

BU SİTEYİ VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” VE “TÜM HATALARIYLA” SAĞLANDIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. ZONOMAX, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ, SATILABİLİRLİĞİ, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUPU VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA YÖNELİK İMA EDİLEN TÜM GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YASAL, AÇIK VE ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. ZONOMAX, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI ŞU KONULAR HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

Destek Hattı

0850 532 58 17